Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

xx

Personcentrerad vård

Region Jönköpings läns definition av personcentrerad vård:
"Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap."

En förflyttning från vad till vem

Personcentrerad vård handlar om vårdpersonalens förmåga att se personen bakom patienten. Om ett arbetssätt som kan beskrivas som ett partnerskap mellan patienter och vårdpersonal, där båda är jämlika deltagare och har respekt för varandras kunskap.

Region Jönköpings län har arbetat länge med att öka patienters delaktighet i hälso- och sjukvården. Vi gör det av flera skäl, främst för att vi vet att de mänskliga vinsterna är större när patienter och deras närstående är mer involverade i sin egen hälsa och vård, men också för att vi vet att de medicinska resultaten bli bättre, vården effektivare och kostnaderna lägre.

Det är den personliga berättelsen som är kärnan i personcentrerad vård – alltså personens egen beskrivning av sin hälsa, identitet och livssituation. Kombinationen av berättelsen och vårdpersonalens medicinska kunskaper blir ett gemensamt beslutsunderlag för hur den fortsatta vården planeras.

 

Uppdaterad: 2020-12-01
Anna Kvarnefors, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion