Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Design och hälsa

Design är ett ord som på senare tid har börjat användas för att beskriva en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.

Hälso-och sjukvård är en professionell tjänsteorganisation eftersom verksamheterna  i grunden är tjänstebaserade och involverar många aktörer.

Vi är nu på väg mot ett paradigmskifte där användaren av tjänster inom hälso-och sjukvård samt omsorg kommer att vara en utgångspunkt för hur tjänster planeras och designas. Det som talar för det är att vi har samhällsutveckling där medborgarna ställer krav på mer inflytande, den pågående patientsmaktsutredningen och det stora kvalitets- och resursvinster som uppnås genom bättre anpassning till medborgarnas behov.

Tjänstedesign

Design av tjänster, i synnerhet när det rör hälsa, vård och omsorg, är ett relativt nytt kunskapsområde som utvecklas snabbt.

Begreppet tjänstedesign används för att beskriva en process där man organiserar och strukturerar människor, funktioner och kommunikation i och kring en tjänst så att upplevelsen av den blir enkel, logisk och meningsfull som möjligt. Användarnas beteende och behov är hela tiden i fokus och de är medskapare av resultatet av designprocessen.

Kundförståelse minskar risk för  felaktigt designerade tjänster som leder till stora kvalitets- och resursförluster

Det vi  redan vet är att design av tjänster inom hälsa, vård och omsorg har stor potential och kommer att innebära stora fördelar. Resultatmätningar visar på stora vinster.

 

 

Kontakt

Göran Henriks

Agata Rukat

Annmargreth Kvarnefors

Mer information

Kurser på webben

Acumen, Human centered design for social innovation (nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-03-18
Agata Rukat, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion