Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Lärcafé - en pedagogisk modell

Lärcafé är en pedagogisk modell med målsättningen att deltagande patienter/ motsvarande och/eller närstående ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation och därmed få bästa möjliga livskvalitet.

Lärcafé kan drivas för såväl diagnosgrupper som symptomgrupper. Exempel på målgrupper för tidigare lärcaféer är hjärtsvikt, förmaksflimmer, Parkinsons sjukdom, nacksmärta och föräldragrupper.

Lärcafé står på ”två ben”

  • ”Erfarna  patienter” medverkar i planering och genomförande av lärcaféerna
  • Patienters och närståendes frågor styr innehållet i lärcafé

Pedagogiken bygger på  ett samspel mellan patienter/närstående och medarbetare.  Ett ömsesidigt kunskapsutbyte  gör att ny kunskap kan inhämtas av alla deltagare.

Den nya kunskap/insikt  som inhämtas kan leda till  nya förbättringsarbeten i verksamheterna.

Förståelsen ökar

för hur olika rutiner/regler i hälso- och sjuk-vården kan påverka patienter och närstående. ”Vardagskunskapen” kan användas när man träffar nya patienter och närstående.

Lärcafé är en modell för lärande och ingår som en del av det arbete som pågår inom områdena  patientmedverkan och personcentrerad vård.

Spridning

Under 2018 genomfördes utbildningar för blivande kursledare i konceptet Lärcafé. Ett 15-tal kursledare har utbildats och ytterligare en utbildning är på gång. Uppstart av lärcaféer i olika verksamheter pågår.

Målsättningen är att få verktyg och metoder för att driva ett eget Lärcafé med en grupp som är lämplig i den egna verksamheten.

 

Kontakt

Anita Hegestrand Magnusson
anita.hegestrand.magnusson@rjl.se

Emma Hag
emma.hag@rjl.se

Uppdaterad: 2019-04-30
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion