Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Mobila geriatriska team

Mobila geriatriska team finns på alla länets tre sjukhus. Teamen besöker multisjuka äldre, som ett stöd till primärvården för att arbeta förebyggande och förhindra återinläggningar på sjukhus. Värnamo sjukhus startade sitt mobila geriatriska team hösten 2012.

– Det är jättebra. Tidigare åkte jag ut och in på medicinkliniken i Värnamo flera gånger i månaden, nu får jag ringa till teamet när det är något och det betyder allt. Det är för väl att de finns.
Det säger en av de cirka 15 patienter som får regelbundna besök av mobila geriatriska teamet.
Flera gånger per dygn kommer hemtjänsten och hemsjukvården och besöker henne i lägenheten. Hon har en sjukdomsbild som kräver ständig kontroll, och hon får bland annat hjälp med att ta insulin ett par gånger per dygn. Nyligen var hon inlagd på Värnamo sjukhus för lunginflammation.

Fokus på multisjuka äldre
Överläkare Björn Persson och sjuksköterskan Thomas Rydholm i mobila teamet är på besök, och efter undersökningar konstaterar de att patientens besvär är normala sviter efter lunginflammationen. Teamets insatser handlar bland annat om att ställa in insulindos och värkmedicin på en lagom nivå.
– Efter värktabletten på kvällen sover jag så gott sedan, säger hon.
– I början gjorde vi ganska täta besök hos patienten, men sedan har vi kunnat glesa ut det. Nu har hon behövt läggas in två gånger på ett halvår. Tidigare kunde det handla om ambulanstransport kanske var tredje vecka, säger Björn Persson och Thomas Rydholm.
Det är gruppen multisjuka äldre med täta sjukhusbesök som det mobila geriatriska teamet fokuserar på, och sjukdomar som KOL och hjärtsvikt är vanliga.

”Vara ett kompetensstöd”
– Vi ska vara ett kompetensstöd till hemsjukvården och primärvården. Ett framgångskoncept är att vi alltid är tillgängliga per telefon dagtid. Ibland räcker det med ett telefonsamtal, för det finns en hel del oro att ta hand om, säger Björn Persson.
Tanken med mobila teamet är insatser under högst 15 veckor för att skapa en stabil situation. Det inleds med en kartläggning av symptom och tillstånd, läkemedelsgenomgång och det nätverk patienten har.
Teamet kan på plats i hemmet ge avancerad medicinsk behandling.
– Vi arbetar med mallar och personliga vårdplaner där vi intensifierar insatserna. Tanken är att klara av mycket hemma och att arbeta förebyggande. Det blir en tydligt bättre livskvalitet för patienterna. De flesta vill inte åka in på sjukhus. Efter de 15 veckorna gör vi en mätning av hur det gått med återinläggningarna, säger Thomas Rydholm.
Teamets grundbemanning med läkare och sjuksköterska kan sedan kompletteras med apotekare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

15 patienter samtidigt
Teamet har cirka 15 patienter inskrivna samtidigt, patienter som i många fall annars hade varit frekvent inlagda, men som nu får besök med varierande frekvens.
– Vi har i princip en hel vårdavdelning ute på bygden, säger Björn Persson. Vi når 70-80 patienter på ett år, men borde behöva nå kanske 125. Det kräver då en doktor till, vilket vi sökt efter länge. Men vi använder också tekniken med läsplattor mycket, så att jag som doktor kan få kontakt med patienten via video, vilket ger en trygghet. Utfasningen är också viktig. Redan vid första besöket förklarar vi att det handlar om en begränsad tid.
Björn Persson arbetar samtidigt för att öka kommunikationen med primärvården.
– Det är viktigt att vi har med oss primärvården, eftersom de tar över sedan. I de fokusutskrivningar som nu är aktuella kan primärvården ha nytta av mobila teamet för att förhindra återinläggningar

Uppdaterad: 2015-09-25
Anna Kvarnefors, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion