Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Lean i vården

Lean är en av flera angreppsätt som kan användas för utvecklingsarbetet. Att identifiera slöseri ingår i våra olika program och Lean-spelet är en aktivitet för att väcka insikt om detta.

Begreppet Lean har på senare tid uppmärksammats allt mer inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av lean ska vi komma tillrätta med hur vi arbetar på smidigaste sätt på en arbetsplats, för både de vi är till för och för medarbetarna själva.

Det handlar om effektiva arbetsflöden och ständiga förbättringar och om att komma till rätta med "slöseri", det vill säga det som inte tillför något värde för patienter och medborgare.

Mikrosystem är platsen där värdet skapas och att se på detta med lean-glasögon kan göra att andra lösningar hittas kring flöden, kapacitet och värdeskapande.

Modellen (kliniska) mikrosystem är utvecklad av samarbetspartners Darthmouth Medical School och the Dartmouth Insitute. Modellen fokuserar på hur vården kan levera värdeskapande för användare av vårdens tjänster.

Flödestänkande och slöserietänkande finns med i program och aktiviteter som till exempel studiecirklarna i mikrosystem, Mäta för att leda samt Bra mottagning.

Lean-spelet
Ett verktyg som Qulturum använder är "Lean-spelet", ett spel där man tränar i team och som synliggör flöden och slöseri i form av flaskhalsar och dubbelarbete. Lean-spelet ger deltagarna nya insikter.

Genom att spela Lean-spelet blir man engagerad på ett sätt som sitter kvar i kroppen. Det gör det lätt att komma ihåg vad som hände och varför och vad det innebär att arbeta kundfokuserat. Därmed blir det en hjälp att fortsätta agera när man är tillbaka på arbetsplatsen.

Det viktigaste med Lean-spelet är den gemensamma reflektion deltagarna har efteråt. Dessutom konstaterar många, att när man inför lean får man ett jämnare arbetsflöde och därmed en lugnare arbetsmiljö med mer harmoni i arbetslagen.

Vad är mikrosystem?
Begreppet Mikrosystem har utvecklats av Dartmouth Medical Institute och under de senaste sex-sju åren vidareutvecklats tillsammans med enheter inom hälso- och sjukvården i världen, inte minst från Jönköping och Sverige.

Qulturum har arrangerat sex internationella konferenser om mikrosystem, genomfört ett flertal studiecirklar med team från många enheter och publicerat en bok om mikrosystem.

Kontakt

Maria Malmström

Boka Lean-spelet

Mer info om LEAN

Metod: Lean

Uppdaterad: 2018-03-15
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion