Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Rätt Använd Kompetens

En ständigt pågående utveckling inom regionens verksamheter gör det viktigt att kontinuerligt integrera och omsätta ny kunskap och nya teknologier. En utmaning är att på bästa sätt ta tillvara den samlade kompetensen. Det behöver finnas en öppenhet för nya arbetsformer, flexibla arbetssätt och ny kompetens. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter, att författningsmässigt, omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård.

Under ett års projekttid (jan 2016-jan 2017) ska ett regiongemensamt projekt för Rätt Använd Kompetens (RAK) etableras. Projektet ska tillsammans med verksamheten utveckla och tillhandahålla gemensamma metoder, verktyg och arbetssätt så att  verksamheten därigenom använder sina resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt. Genom att pröva att omfördela arbetsuppgifter och frigöra tid ska projektet bidra till att stödja kompetensförsörjningen, förbättra effektiviteten och minska kostnaderna i verksamheten.

 

Kontakt

Sofia Persson

 

Uppdaterad: 2018-01-30
Sofia Persson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion