Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Trycksår

Trycksår är vanliga, kostar mycket att åtgärda och orsakar stort lidande för patienter. Trycksår kan förebyggas. En stor hjälp i detta är ett vårdpreventivt arbetssätt, där registrering av trycksår i Senior alert blir en del i att få till

  • att patienter och brukare bedöms vad gäller risk för trycksår
  • att åtgärder bestäms och vidtas
  • att den som arbetar i vård och omsorg får koll på läget; hur väl man lyckas

Det sist nämnda får man genom att det blir relativt enkelt att följa de egna resultaten i Senior alert.

Se bland våra "Goda exempel" hur man arbetar preventivt med trycksår inom vård och omsorg.

 

Behandling av trycksår

Senior alert samarbetar i partnerskap med kvalitetsregistret Rikssår. Här finns en mängd information om behandling av trycksår med mera.

RikSår_logotypforweb

Rikssår (nytt fönster) - kvalitetsregistret för data om trycksår, från prevention till sårläkning. Här finns mycket information om behandling av trycksår med mera.

Uppdaterad: 2016-01-07
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion