Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Barnrättsombud; Regionövergripande verksamhet

 

 

Namn E-post Arbetsplats Telefon
Elm, Björn Länstrafiken -
Billvén, Johanna Kultur och utveckling -
Jeppsson, Anna-Karin Qulturum, utbildningssekr 010-2421215
Ringblom Hjertner, Mia Smålands Musik och Teater  
Rådefjäll, Catarina Futurum, biblioteket 010-2422496
Golsäter, Marie Futurum  
Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion