Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barnrättsombud, verksamhetsområde Medicinsk vård, Värnamo

 

Namn E-post Arbetsplats Telefon
(0370-6)
Berggren Karlsson, Christina Resursenheten, sjuksköterska 0370-698220
Dahl, Peter Medicinsk vårdenh A,B, undersköterska 0370-697570
Heijel, Karin Akutmottagningen, Värnamo 010-2447402
Hellström, Monica Ambulansen Värnamo 0370-679329
Holm, Anna BUMM Söder 010-2448271
Kent, Martina Palliativa vårdenh, sjuksköterska 010-2448290
Larsson, Annika Med. och geriatrikkliniken Värnamo, ssk med. 0370-698700
Martinsson, Anna Akutmottagningen, Värnamo 010-2447402
Norburg, Maria Barn- och ungdomshälsan, Värnamo 010-2441954
Pettersson, Tilla Mecicinsk vårdenhet A, Värnamo sjukhus 0370-697580
Salomonsson, Lisa BHV Värnamo, spec. ssk barn BVC 010-2441916
Svensson, Annika Medicinsk vårdenhet C, Värnamo sjukhus 010-2447595
Zeric, Sanela Medicinsk vårdenhet D, Värnamo sjukhus 010-2447580
Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion