Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Teach back

Teach back är en metod som är en form av patientmedverkan. Den går till så här:

  • Patienten återberättar vad som han/hon uppfattat av vad som sagts som viktigt vad gäller genomförd behandling och framtida behandling.

Metoden säkrar att en patient eller anhörig uppfattat den muntliga eller skriftliga informationen som du gav, om vad patienten behöver göra och vad den fortsatta behandlingen innebär.

Den ökar förståelsen om hur man ska utforma behandlingen hemma. Teach back bidrar därmed till ökad patientsäkerhet. Metoden kan också användas med anhöriga och i sociala omsorger.

Säkrar beteendeförändringar

Teach back bygger på inlärningsmetodik som anses säkra verkliga beteendeförändringar. Metoden är ett sätt att även ta reda på vad patient vet om sin sjukdom och behandling.

Videofilm om Teach Back, producerad i Västerbottens läns landsting:

Om du inte får igång filmen här ovan, försök med denna länk istället:

En svensk video om Teach back!

 

Kontakt

Qulturum

Evidensbaserade åtgärder

Teach back är en av de tio bästa evidensbaserade åtgärderna för att generellt öka patientsäkerheten, enligt Agency for healthcare research and quality i USA. Studier visar att 40 – 80 procent av den medicinska informationen som en patient tar emot glöms omedelbart, närmare 50 procent uppfattas felaktigt.

Referenser och mer information här:

Om Teach back som metod (en beskrivning, exempel på frågor och länkar till fler filmer)

Uppdaterad: 2019-01-22
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion