Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Förtydliganden om information om vårdval

Information till vårdgivare

Den här webbplatsen

Region Jönköpings län använder den här webbplatsen för kommunikation med godkända vårdenheter och presumtiva nya vårdgivare.
Här finns förfrågningsunderlag, förtydliganden och riktlinjer, nyheter och kontaktinformation.

Nyheter

Visa alla nyheter

Prenumerera via e-post

Vårdvalssymbol

Regionens symbol för vårdval används för att visa vilka vårdenheter som är möjliga att välja.

Symbol för vårdval i Jönköpings län

Blanketter

Blanketter om vårdval

Information till invånare

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden används för information till invånare i Jönköpings län. Här finns även information på arabiska, engelska, BKS och somaliska samt teckenspråk.

Välja mottagning för specialiserad ögonsjukvård, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2016-12-21
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion