Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Samverkan inom vårdval i Jönköpings län

I regionens avtal med leverantörer inom vårdval betonas vikten av samverkan på olika nivåer. Här finns länkar till de viktigaste forumen för samverkan.

Utvecklingsdagar 2018

Dokuemntation från utvecklingsdagarna 2018

Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Vårdnivåer och samverkan mellan primärvården och specialistsjukvården regleras i regionens Fakta-dokument. Vårdenheter inom vårdval ska följa dessa överenskommelser och även delta i att ta fram och revidera Fakta-dokument.
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Medicinska programgrupper

Regionens medicinska programgrupper inom olika specialiteter är länsövergripande och underställda sjukvårdens ledningsgrupp. Gruppernas huvuduppgift är att främja samverkan och samordning mellan olika verksamheter och vårdnivåer. Kallelser och dokumentation finns under ämnet ledning i regionens intranät.
Medicinsk programgrupp ögonsjukvård, begränsad behörighet (nytt fönster)

MPG-forum

MPG-forum är ett möte mellan sjukvårdens ledningsgrupp och respektive programgrupp. MPG-forum anordnas två gånger om året som en del i arbetet med regionens budget och verksamhetsplan.

Storgrupp sjukvård

Storgrupp sjukvård är en arena för möten om strategiska frågor mellan regionens ledningsgrupp och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården. Kallelser och dokumentation finns under ämnet Ledning i regionens intranät.
Storgrupp sjukvård, begränsad behörighet (nytt fönster)

Samverkan med länets kommuner

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2018-04-24
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion