Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Samverkan inom vårdval i Jönköpings län

Informationen är flyttad till vår nya webbplats Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2019-10-10
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion