Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

 Strategigrupp Äldre

Strategigruppen ansvarar för:

 • Omvärldsbevakning
  - Nationella överenskommelser
  - Lagar, föreskrifter, riktlinjer, utlysningar
  - Utveckling av befolkning, behovsförändringar etc.
  - Nationella och internationella utblickar
 • Ta fram en handlingsplan, med mål och mätetal, för ansvarsområdet som innehåller utvecklingsområden och arbetsfördelning mellan länets kommuner och Region Jönköpings län.
 • Verka för bästa möjliga samverkan och på bästa sätt ta tillvara gemensamma resurser:
  personella, utrustning och lokaler över länet
 • Aktivt delta i spridning till alla berörda
 • Samverkan med invånarna.

I länet finns det tre arbetsgrupper Äldre som arbetar i samverkan med lokala utvecklings- och förbättringområden som är kopplade till den övergripande handlingsplanen.

Mötesanteckningar

2018-01-31

2018-01-16

2017-06-20

2017-03-22

2017-02-10

2016-10-07

2016-05-26

2016-03-31

2016-01-28

2015-11-26

 

Strategidag Äldre 20 oktober 2017, Qulturum

Den här dagen samlades Strategigruppen, inbjudan seniorer och arbetsgrupperna i länet för att tillsammans blicka framåt och diskutera områden, framgångsfaktorer, samverkan och utvecklingsmöjligheter som ska komma att ligga till grund för kommande års strategi- och handlingsplan.

Dagens presentationer finns samlade här

 

 

Äldredag 9 maj 2017, Fjällstugan

Bildspel

Dokumentation från gruppdiskussioner

Leva Livet bäst möjligt i Skellefteå (pdf)

Medlemmar

Mats Petersson(ordförande)

Nässjö kommun

Inger Ahlström

Medicin/Geriatrik, Höglandssjukhuset

Lotta Damberg

Vaggeryds kommun

Miriam Markusson-Berg

Sävsjö kommun

Maria Engquist

Primärvårdsrepresentant

Agneta Ståhl

Verksamhetsområde Medicin

Ewa Timén

Folkhälsa och sjukvård

Ann Lund

Kommunal utveckling

Ulrika Stefansson

Folkhälsa och sjukvård

 

 

 

Uppdaterad: 2018-09-06
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion