Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

mötesanteckningar Strategigrupp Äldre

Kallelse

Kallelse till nästa möte 2007-03-01

Anteckningar och bilagor

  • Mötesanteckningar från gruppens namn 2007-02-01
  • Bilagans namn
  • Bilagans namn
  • Mötesanteckningar från gruppens namn 2007-01-05
     
  • Bilagans namn
  • Bilagans namn

Kontaktperson

Namn Efternamn
klinik
Förvaltning/Sjukhus

000-00 00 00

Mötesdagar

2007-01-05
2007-02-01
2007-03-01

Tid:
Lokal:

Mer information

  • Deltagare i gruppens namn (länk till adressförteckning)
  • Om gruppens namn (länk till beskrivning av gruppens uppdrag)

 

Uppdaterad: 2015-12-09
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion