Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Kontakt Rörelse/aktivitet

Kristina Brengesjö
Processledare
Enhetschef/kurator
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 52 48
kristina.brengesjo@rjl.se

Lisa Bergström
Strateg friluftsliv/personer med funktionsnedsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun
036-10 69 28
lisa.bergstrom2@jonkoping.se

Marcus Viberg
Psykolog, legitimerad
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 43 85
marcus.viberg@rjl.se

Paulina Lallerman
Processledare
Ombudsman/informationssekreterare, HSO
036-15 28 72, 07023-10 28 72
paulina.lallerman@hso.jonkopingslan.se

Marianne Isaksson
Särskolesamordnare
Är behjälplig i frågor som rör grundsärskola/gymnasiesärskola
Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 26 20
marianne.isaksson@jonkoping.se

 

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion