Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Medarbetare på FoUrum, A till Ö

Arpad Andersson
FoU-ledare psykiatri

076-814 22 00

Lisa Andersson
Kommunikatör

070-819 95 71

Josefin Axelsson
FoU-ledare barn och unga

072-519 44 03

Malin Forslund
FoU-ledare psykiatri

072-525 84 03

Karin Fröderberg
FoU-ledare arbete och delaktighet

070-293 69 70

Lagu Govender
Doktorand CHANGE-projektet

070-379 47 48

Emma Grundström
FoU-ledare äldre

072-230 33 06

Ola Götesson
Utvecklingschef

072-572 42 93

Ingalill Hafström
FoU-ledare funktionsnedsättning

072-525 84 01

Louise Holm
Verksamhetsutvecklare CHANGE-projektet

076-128 78 49

Anna Jonsson
Verksamhetschef barnahus och familjehemsresursen
FoU-ledare barn och unga

076-783 78 19

Iréne Josephson
Forskningsledare

072-230 33 01

Liselotte Karlsson
FoU-ledare missbruk och beroende

072-230 33 05

Johannes Malm
FoU-ledare funktionsnedsättning

Sofia Lager Millton
FoU-ledare och teamchef barn och unga

072-230 33 07

Marie Linder
FoU-ledare psykiatri

070-379 62 43

Britt-Marie Lindquist
Projektsamordnare CHANGE-projektet

070-289 37 52

Ann Lund
FoU-ledare och teamchef äldre

072-525 84 05

Joel Malmvall
Projektledare CHANGE-projektet

070-253 00 38

Åsa Melkersson
Inflytandesamordnare

070-301 97 20

Isabell Mortensen
FoU-ledare missbruk och beroende

072-749 44 00

Mia Nordlund
FoU-ledare psykiatri

036-10 50 28

Pia Persson
FoU-ledare

072-230 33 02

Martina Poulsen
FoU-ledare barn och unga

070-229 16 00

Marie Rahlén Altermark
FoU-ledare och länssamordnare barn och unga

076-771 52 12

Erica Rang
FoU-ledare barn och unga

072-213 80 15

Elena Rundqvist
Ekonom/administratör CHANGE-projektet

070-373 39 22

Marta Sauma
FoU-assistent arbete och delaktighet

072-212 23 96

Boel Sjöström
FoU-ledare missbruk och beroende

070-340 81 48

Carolina Skärland Löfsved
Teamchef personligt ombud

070-379 51 89

Helena Smiljanic Mouchard
FoU-assistent arbete och delaktighet

072-217 12 16

Sara Thil
FoU-ledare psykiatri

076-783 78 18

Thomas Tryggvesson
FoU-ledare

070-530 38 38

Mattias Vejklint
FoU-ledare och teamchef psykiatri

076-783 78 12

Sandra Widheimer
Kvalitetssamordnare

073-383 38 39

Zandra Zaar
Administrativ assistent missbruk och beroende

072-230 33 09

Christel Åstrand
Administrativ samordnare

076-148 71 59

Kontakt

Kontaktcenter: 010-241 00 00

E-post:

Uppdaterad: 2018-07-11
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling