Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ordination

Definition

En läkemedelsordination är ett beslut fattat av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som avser läkemedelsbehandling och som är avsedd att påverka en patients hälsotillstånd. Ordinationen är till för att påverka patientens hälsa positivt. För god följsamhet av ordinationen är det av största vikt att patienten kan förstå syftet med ordinationen.

Riktlinjer/ information

Läkemedelskommittén har tagit fram länsövergripande riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel. Mer information kring ordination av läkemedel finns under Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel, Ordination (nytt fönster)

Erfarenheter och tips

Uppdaterad: 2018-11-14
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service