Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Recept

Definition

Recept ordination av läkemedel eller teknisk sprit för enskild användare utfärdad av behörig förordnare. Recept skall vara utfärdat på blankett fastställd av Läkemedelsverket. Dosrecept kan användas vid förordnande av läkemedel för dosdispensering m.m. Recept kan i vissa fall överföras till apotek via telefax, telefaxrecept, ringas in per telefon, telefonrecept eller överföras elektroniskt (via dator eller motsvarande), elektroniskt recept. Recept kan avse ett utlämnande eller upprepade utlämnanden (itererat recept) (LVFS1997:10).

Riktlinjer/ information

Läkemedelskommittén har tagit fram länsövergripande information kring recepthantering, se Recepthantering

Erfarenheter och tips

Det är bra att skapa en rutin kring hur hemsjukvården ska samverka med vårdcentralen kring receptförnyelse. Skapa ett förebyggande arbetssätt - både för "vanliga" recept och dosrecept så att patienten inte riskerar att stå utan läkemedel:

  • Ska receptförnyelse förfrågningar samlas ihop och lämnas vid ett tillfälle i veckan från hemsjukvården? T ex lista över önskade receptförnyelser lämnas till vårdcentralen på onsdagar

  • När är vårdcentralen färdig med receptförnyelserna, dvs när kan läkemedel beställas från apoteket? Tex recept ska vara färdiga senast fredag eftermiddag – HSV kan beställa läkemedel från apoteket på måndag.

    • Tänk på att anpassa efter lokal överenskommelse med apotek kring beställningstider om möjligt (kommunikation VC-HSV-apotek)

  • Hur ska akut receptförnyelse hanteras? Tex hur kontaktar hemsjukvården vårdcentralen

OBS! Läkare kan skicka meddelande via Cosmic för att makulera recept som inte längre är aktuella efter läkemedelsförändring

Skillnader och likheter mellan läkemedelslistan, dosrecept, mina sparade recept och läkemedelsförteckningen  (PDF, nytt fönster)

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

 

Länkar till extern information

Vad kostar läkemedel på recept? 1177.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-11-14
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service