Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Distribution

Definition

Beställning och leverans/hämtning av läkemedel som görs av hälso-och sjukvårdspersonal eller omsorgspersonal för patienter.

Riktlinjer/ information

Läkemedelskommittén har tagit fram länsövergripande riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel. Mer information kring distribution av läkemedel finns under Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel, Kontroll och förvarning samt rekvisition (nytt fönster)

Erfarenheter och tips

Processkarta över betalningsalternativ och vilka blanketter som behövs

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

Läkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård

Länkar till extern information

Rekvisition, Vårdhandboken (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-11-14
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service