Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Förvaring

Definition

Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga.

Riktlinjer/ information

Läkemedelskommittén har tagit fram länsövergripande riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel. Mer information kring förvaring av läkemedel finns under Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel, Kontroll och förvarning samt rekvisition (nytt fönster)

Erfarenheter och tips

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

Akutförråd för läkemedel inom kommunal hemsjukvård

Länkar till extern information

Förvaring, Vårdhandboken (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-11-14
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service