Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Administrering

Definition

En sjuksköterska, läkare eller tandläkare som iordningställt ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten (SOSFS 2000:1, 4 kap. 1§)

Om det är nödvändigt till följd av tekniska krav, sterilitetskrav eller liknande, får en annan sjuksköterska, läkare eller tandläkare än den som iordningställt ett läkemedel ta ansvar för att administrera det till patienten (SOSFS 2000:1 4 kap 2§).

Erfarenheter och tips

  • Vid återkommande svårigheter att administrera läkemedel till vårdtagare ska det finnas rutiner för återkoppling till ansvarig förskrivare för eventuella åtgärder (tex ompröva behov, byte av beredningsform)
  • Om en patient tar två eller fler ögondroppar vid samma tillfälle ska minst 5 minuter gå mellan varje administrering. Det finns hjälpmedel som kan hjälpa patienten att själv klara administrering av ögondropparna, exempelvis ögondroppsstöd går att få på apoteken (gratis).

 

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

Riktlinjer för läkemedelshantering/ administrering (nytt fönster)

Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

Läkemedel i sond

Länkar till extern information

Sväljes hela, Apoteket AB är en förteckning med kommentarer över tabletter och kapslar som måste eller bör sväljas hela. Listan uppdaterades senast i mars 2013 och vissa förändringar kan ha skett sedan dess. För kompletterade information, se delbarhetsinformation på Fass för vårdpersonal (nytt fönster).

Delbarhetsinformation, FASS (länken är till en video på 20 sekunder)

Iordningsställande och administering, Vårdhandboken (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-03-06
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service