Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Uppföljning

Definition

Insatt läkemedelsbehandling bör följas upp regelbundet. Uppföljningen innebär att man tar ställning till om läkemedlet haft avsedd effekt, om behandlingsmål uppnåtts, om oönskade effekter uppstått samt om läkemedelsbehandlingen ska fortsätta. Det ingår även att identifiera om det finns problem med hantering eller följsamhet.

Riktlinjer/ information

Läkemedelskommittén har tagit fram länsövergripande riktlinjer för Ordination och hantering av läkemedel. Mer information kring uppföljning av läkemedel finns under Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel, Läkemedelsgenomgång (nytt fönster)

Erfarenheter och tips

Läkemedelsprojektet

Denna sida ingår i Läkemedelshantering i kommunal hemsjukvård

Länkar till relaterad information

Läkemedelsrelaterade problem, Säker vård (nytt fönster)

Länkar till extern information

Läkemedelsgenomgångar, Vårdhandboken (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-05
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service