Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Process - övertagande av läkemedelsansvar

Nedanstående bild beskriver de steg som bör göras i samband med att hemsjukvården tar över läkemedelsansvar (helt eller delvis) för en patient.

Processbild

Länkar till de dokument som ingår i processen:

Uppdaterad: 2018-11-14
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service