Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Process - läkarbesök

Nedanstående bild beskriver de moment som kan ingå inför, i samband med och efter planerade läkarbesök då hemsjukvården har läkemedelsansvar (helt eller delvis) för en patient.

Processbild

Länkar till de dokument som ingår i processen:

Uppdaterad: 2018-11-14
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service