Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Process - anslutning till maskinell dosdispensering på vårdcentral

Nedanstående bild beskriver hur anslutning till maskinell dosdispensering kan göras av vårdcentralen för patienter som inte har hemsjukvård.

Processbild

Länkar till de dokument som ingår i processen:

Uppdaterad: 2018-11-14
Sara Wulff, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service