Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Förvara och slänga handskar

Förvara handskar

Om handskarna förvaras fel påskyndas åldringsprocessen och handskarna blir sköra och går lätt sönder.

  • Handskarna bör förvaras på sådant sätt att de skyddas mot värme, ljus och ozon.
  • Handskarna ska förvaras i sin transport- eller avdelningsförpackning till användning sker.
  • Temperaturen bör ligga under 25ºC, helst mellan 15-25ºC, och förvaring ska inte ske i närheten av värmekälla eller direkt solljus.
  • Relativa luftfuktigheten får inte vara så hög att det bildas kondens.
  • Handskarna ska förvaras mörkt, skyddade från solljus och ljus från lysrör.
  • Handskarna får inte förvaras i närheten av källa som avger joniserad strålning, till exempel röntgenutrustning.
  • Förvara inte handskarna i närheten av ozonalstrande utrustning, som fluorescerande lampor, elektriska apparater eller annan utrustning som kan bilda gnistor eller elektriska laddningar.

Slänga handskar

Riskavfall

Handskar som är kontaminerade med smittförande ämnen samt cytostatika, läkemedel och kemikalier.

Konventionellt avfall

Övriga handskar förbränns och deponeras som konventionellt avfall. Behandlingen är olika på olika orter.

Mer information

Avfallshandboken

Uppdaterad: 2015-08-20
Catarina Strandroth, Miljö, Verksamhetsstöd och service