Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Undvika hudproblem och allergier

Latexallergi

Många, vårdpersonal och patienter, är allergiska mot latex. Risken för att utveckla allergi beror på hur ofta man kommer i kontakt med ämnet. Använd därför latexhandskar endast vid behov.

Latexallergi kan uppträda som:

  • Kontakturtikaria med rodnande hud, upphöjda hudutslag och stark klåda. I extrema fall kan anafylaktisk chock uppstå. Risken är särskilt stor vid direktkontakt med slemhinnor.
  • Konjunktivit med svullnader kring ögon, läppar och i ansikte, med tårbildning, samt klåda i ögonen.
  • Rinit/astma med svullnad, hosta och andningssvårigheter. I värsta fall kan astma-anfall framkallas.

Orsaker till besvär av handskar

Huden luckras upp under en tät handske. Detta ökar risken för hudbesvär. I de flesta gummihandskar, både latex- och syntetgummi, finns rester av kemikalier från tillverkningen. Många av dessa kemikalier kan ge upphov till allergisk kontakteksem hos den som bär handsken med klåda, rodnad, svullnad, blåsor och hudsprickor.

Så undviker du besvär

  • Prova att bära en tunn bomullsvante under om du har problem med fukt under handsken.
  • Använd plasthandskar om du är allergisk mot gummiprodukter
  • Tvätta och desinfektera händerna och använd handkräm efter avslutat arbete.
  • Använd inte latexhandskar vid behandling av patienter som har latexallergi.
  • Kontakta arbetsmiljöenheten om du misstänker att du är allergisk mot dina handskar.
Uppdaterad: 2015-08-20
Inga-Lill Andersson Hjelm, Arbetsmiljöenheten, RLK o Verksamhetsnära funktion