Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygien vid användning av handskar

Användning av handskar medför en risk för att växla mellan smutsiga och rena moment med samma handskar på. Handskar blir förorenade utanpå och sprider smittämnen på samma sätt som den obehandskade handen.

Använd bara skyddshandskar vid arbetsmoment som innebär risk för nedsmutsning av händerna eller risk för kontakt med kroppsvätskor.

Desinfektera händerna innan du tar på handskarna för att inte smutsa ner handskarnas utsida.

Byt handskar mellan olika arbetsmoment även hos samma patient.

Desinfektera händerna när du tagit av dig handskarna.

Handskar är en engångsprodukt och får aldrig återanvändas eller desinfekteras.

Handskar ska finnas uppsatta i hållare där de behövs och i de storlekar som används mest.

Handskpaket förvaras så att renhetsgraden bevaras, till exempel i skydd för stänk från handfat och solljus.

Uppdaterad: 2015-08-20
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion