Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Välja rätt material

Operationshandskar

Latex/latexfri

 • Latexfri är förstahandsval
 • När skydd mot mikroorganismer krävs
 • När handskarna ska utsättas för mekanisk nötning (instrument)
 • När ett säkert grepp är extra viktigt
 • Vid hantering av vassa föremål
 • Lång användningstid

Undersökningshandskar

Nitril

 • När skydd mot mikroorganismer krävs, till exempel vid behandling av infektioner
 • För personer med överkänslighet mot latex
 • Gipshantering (glasfiber)
 • Vid hantering av cytostatika och kemikalier
 • Hög motståndskraft mot punktioner eller revor, tydlig indikation om detta trots allt skulle uppstå
 • God balans mellan komfort och högt skydd

Vinyl/PE

 • När handsken inte ska utsättas för mekanisk nötning
 • För korttidsanvändning och allmänna göromål
Uppdaterad: 2015-08-20
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion