Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktuell information från Bedömning tandvård

Här hittar du nyhetsbrevet Aktuell information från Bedömning tandvård.

2018

 • Nr 1 2018
  Personal, Barntandvård, Hemtandvård, Uppsökande- och nödvändig tandvård

2017

 • Nr 2 2017
  Taxa 2018, TLV's regelverk gäller i grunden vid debitering till Bedömning tandvård, Rekommendation intyg, Fakturor 2017, EPI-uppgifter barn- och ungdomstandvård 2017, Förlängd barntandvård, Barntandvårdspengen 2018
 • Nr 1 2017
  Road-trip, Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, Barn- och ungdomstandvård, Förlängd barn- och ungdomstandvård, Nationellt

2016

 • Nr 2 2016
  Reviderat regelverk, Patientavgift, Förlängd barn- och ungdomstandvård, Systembyte barn- och ungdomstandvård, Barntandvårdspeng, EPI-uppgifter barn- och ungdomstandvård, Fakturor 2016, Taxa 2017, Beda, Rapportpaket filöverföring av fakturor folktandvården
 • Nr 1 2016
  Region Jönköpings län. Bedömningsansökan Beda. Taxor. Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-tandvård. Nya mätetal.

2015

 • Nr 2 2015
  Patientavgift. Uppsökande verksamhet. Taxa 2016. Barntandvårdspeng. EPI-uppgifter barn- och ungdomstandvård 2015. Fakturor 2015.
 • Nr 1 2015
  Information flyttad till plus.rjl.se. Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-intyg. Beda. Regelverk för grupp S1. Intygskontroll. Faktureringsunderlag. Nödvändig tandvård.

2014

 • Nr 2 2014
  Intygskontroll N- och F-tandvård. Höjt fribelopp. Beda. EPI-uppgifter barn- och ungdomstandvård 2014. Barntandvårdspeng 2015. Fakturor 2014. Taxa 2015. Förtydligande kombinationsmöjligheter.
 • Nr 1 2014
  Ändrad sökvärd blankett byte av tandläkare.Tandvårdstaxor och regelverk. Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, S1, S2, S3. Bedömningsansökan BEDA. Filöverföring av fakturor från folktandvården. Socialstyrelsens "Meddelandeblad" Mars 2004. 

2013

 • Nr 2 2013
  Byte av tandläkare inom barn- och ungdomstandvården. Barntandvårdspeng 2014. Ortodontiersättning 2014. EPI-uppgifter barn- och ungdomstandvård 2013. Strokeprojektet. Intyg om nödvändig tandvård kategori N3. Taxan. Bedömningsansökan. Fakturor 2013. Uppdatering instruktionspärmen.
 • Nr 1 2013
  Rättelse barntandvårdspengen. Förtydligande N- och F-tandvård. Nödvändig tandvård N4. Uppsök och utförande N-tandvård. Uppsökande tandvård. Debitering/Fakturering. Tillägg S8. Förtydligande F11. Akutbesök eget boende N-tandvård. Utbytessidor.

2012

 • Nr 2 2012
  Barntandvårdspeng 2013. Ortodontibehandling barntandvård. Tredje steget - STB/F-tandvård. Uppsökande tandvård. Tandhälsoregistret. Taxa 2013.
 • Nr 1 2012
  Arbetsbelastning. Riktlinjer för oralt status vid övergång från barn- och ungdomstandvård till betalande vuxentandvård. Byte av vårdgivare. Strokeprojektet. Uppsökande verksamhet 2011. Bedömningsansökan/kostnadsförslag. Bedömningsansökningar i T4 remiss. Gjutna pelare. Led i en sjukdomsbehandling. Led i en sjukdomsbehandling S4, S7. Tredje steget i tandvårdsförsäkringen.

2011

 • Förtydligande nr 2 2011
 • Nr 2 2011
  Information/nyheter från BE. Blanketter. Uppsökande verksamhet. Patientavgift palliativ vård. Höjd frikortsgräns. Receptavgift. Barntandvårdspengen. Web-fluora. Ny taxa med ändrade anvisningar. Åtgärd 303. Rotbehandling molarer. Tittbehörighet i T4. S13 och S14.
 • Nr 1 2011
  Infektionssanering S4. Bedömningsansökan. Bedömningsenheten som remissinstans. Fakturering. Uppsökande tandvård. Fakturering via filöverföring. Hygieniståtgärderna B205 och B343. Ortodontisk apparatur. Barntandvård. Ny chef för Bedömningsenheten tandvård.

2010

 • Nr 2 2010
  Tillämpning åtgärdskoder. Uppsökande tandvård. Implantatbehandlingar. Tandreglering. Strokeprojektet. Barntandvård.
 • Nr 1 2010
  Förtydligande åtgärdskoder. Profylax. Led i sjukdom S4, S7. Funktionsbrevlådan. Strokeprojekt. Taxan. Tandreglering.

2009

 • Nr 3 2009
  Barns tandläkarbyte. Barntandvårdpeng. EPI barn- och ungdomstandvården. Uppsökande verksamhet. Taxa specialisttandvården. Bedömningsansökan som Excelfil. Nya hygieniståtgärder och åtgärdskombinationer. Nytt som gäller från årsskiftet 2009/2010. Infektionssanering S4. Vilka utfärdar intyg om nödvändig tandvård?
 • Nr 2 2009
  Byte av tandläkare barn- och ungdomstandvård. Ny taxa. Bedömningsansökan via funktionsbrevlådan.
 • Nr 1 2009
  Infektionssanering S4. Blankett ”Närvarolista”. Reseräkning uppsök. Fakturering munhälsobedömning. Uppsökande tandvård. Ortodonti. Digitala bedömningsansökningar.

2008

 • Nr 3 2008
  Avtal uppsökande tandvård. Organdonatorer. Fribelopp. Taxa 2009. Barntandvårdspeng. Akutbesök i eget eller särskilt boende. Tandreglering. Uppdatering instruktionspärmen. Slopat krav på motivering. Begränsning av åtgärdskombinationer. Åtgärd 104 och 105. Fyllningsterapi. Digital bedömningsansökan. Klinikbesök. Aktuell information.
 • Nr 2 2008
  Övergångsregler för nya taxan. Regelverket. Bedömningsansökan. Bisfosfonatbehandling.
 • Nr 1 2008
  Nytt datasystem. Bedömningsansökan. Patientavgifter. Retroaktiva intyg. EPI-data för barn från privattandvården.

2007

 • Nr 2 2007
  Säker e-post. Bedömningsansökan. Organdonatorer. Patientavgifter. Informationsbroschyrer. Förenklade ortodontirutiner. Ny upphandling av uppsök
 • Förtydligande av patientavgiften nr 2 2007
 • Nr 1 2007
  Utbildning administrativa rutiner. Uteblivanden. Transplantation. Munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

2006

 • Nr 2 2006
  Statistik uppsök. Barntandvård. Ny taxa. Bedömningsansökan. Information om administrativa rutiner m m. Schema.
 • Nr 1 2006
  Intyg om nödvändig tandvård. S13 och S14. EPI-uppgifter tobaksvanor. Bedömningsansökan. Ortodonti nivå 4:2. Avtalet. Implantat inom Nödvändig tandvård. Kvalitetsuppföljning. Utbildningsdag.

2005

 • Nr 2 2005
  Uppsökande tandvård. Listor för uppsök. Intyg. Avtagbar protetik. Taxan 2006. Barntandvårdspengen 2006. Privattandvårdens riskpott. Lägesrapport. Lite av varje.
 • Nr 1 2005
  Intyg. Ortodontiersättning. Bedömningsansökan. Lustgas. Hälso- och sjukvårdstaxa. Munhälsobedömning. Profylax inom nödvändig tandvård. Åtgärd 551. Garanti.

Kontakt

Bedömning tandvård
Folkhälsa och sjukvård,
Regionens hus

010-242 41 81 eller 242 41 82

Kontaktperson för innehåll
Anna-Karin Wixe
E-post:
Tfn: 010-242 41 96

Kontaktperson för publicering
Ing-Marie Karlsson
E-post:
Tfn: 010-242 41 85

Anita Liljegren
E-post:
Tfn: 010-242 42 15

Om bedömning tandvård
 

Uppdaterad: 2018-06-20
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion