Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Arbete och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Om fler personer med psykisk funktionsnedsättning ges möjlighet att komma ut i arbetslivet motverkas ett aktivt utanförskap. Socialtjänsten ska medverka till att personer med psykisk funktonsnedsättning får en meningsfull sysselsättning, men bedriver också arbetslivsinriktad rehabilitering i syfte att förbättra individens möjlighet att få och behålla ett arbete eller börja studera.

FoUrum driver i nuläget ett projekt kring arbetslivsinriktad rehabilitering enligt modellen Individual Placement and Support.

Stöd till arbete, Individual Placement and Support

Kontakt

Karin Fröderberg
FoU-ledare
karin.froderberg@rjl.se
070-293 69 70

Uppdaterad: 2016-12-21
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling