Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Bemötande, delaktighet och inflytande

Brukares delaktighet och inflytande är en utgångpunkt i arbetet med att förbättra arbetssätt och effektivitet i vård och omsorg. Det handlar då om inflytande och delaktighet på såväl individnivå som på verksamhets- och systemnivå.

Inflytande och delaktighet är också viktigt för att förändra attityder gentemot personer med psykisk ohälsa och minska stigmatisering, för att på så sätt underlätta återhämtning för dessa personer.

Vi arbetar tillsammans i länet med följande projekt- och utvecklingsområden:

Kontakt

Mattias Vejklint
FoU-ledare

076-783 78 12

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling