Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Inflytandesamordnare

I Jönköpings län finns en inflytandesamordnare med olika uppdrag för att utveckla inflytandet för brukare och närstående. Uppdraget är riktat till psykiatriverksamheter inom både kommuner och region, och är en del i den statliga PRIO-satsningen.

Bland pågående uppdrag finns bland annat att:

  • Medverka i arbetet med länsgemensamma styrdokument och riktlinjer för brukarinflytande inom psykiatriområdet
  • Planera och genomföra utbildningsaktiviteter för chefsnätverket
  • Samverka med utvecklingsledare för patientmedverkan i Region Jönköpings län
  • Planera brukarrevision av länets brukarråd

Inflytandesamordnaren samordnar också det länsövergripande inflytanderådet.

Kontakt

Åsa Melkersson
Inflytandesamordnare

070-301 97 20

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling