Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Inflytanderåd

Inflytanderådet består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller erfarenhet som anhörig. Deltagarna representerar både brukarorganisationer och icke föreningsanslutna personer.

Inflytanderådet har egna möten och uppdrag och rådet deltar också vid länets chefsnätverks möten. Här deltar man som en aktiv part, med möjlighet att lyfta egna frågor.

Kontakt

Åsa Melkersson
Inflytandesamordnare

070-301 97 20

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling