Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Samordnad individuell plan (SIP)

Sedan flera år är huvudmännen enligt lag skyldiga att kunna erbjuda samordnad individuell plan (SIP) till brukare och patienter med insatser från olika huvudmän och som behöver hjälp i samordningen av dessa.

Under 2014 genomfördes en utbildningssatsning i verksamheterna inom länets socialtjänster och Region Jönköpings län. 2015 fortsätter arbetet utifrån önskemål om en högre tillämpning i verksamheterna.

Samordnad individuell plan, Region Jönköpings län

Kontakt

Mattias Vejklint
FoU-ledare
E-post: mattias.vejklint@rjl.se
Mobil: 076-783 78 12

Uppdaterad: 2016-12-21
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling