Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Integrerad psykiatri

I Jönköpings län finns idag Case Management (CM) verksamheter på några orter. Målgruppen för CM är människor med psykisk ohälsa i kombination med en missbruksproblematik. CM-teamen jobbar enligt metodiken Assertive Community Treatment (ACT), men utifrån lokala förutsättningar.

För att erbjuda en god och jämlik vård och omsorg av hög kvalitet i hela länet och kunna erbjuda liknande insatser för en bredare målgrupp har vi initierat en implementering av resursgrupps-ACT (RACT). Metoden är en vidareutveckling av ACT-metodiken och ger brukare eller patient ett avgörande inflytande över sin egen rehabilitering.

Med projektet ska vi skapa förutsättningar för implementering av RACT som arbetsmetod i Case Management-verksamheter och i socialpsykiatrisk verksamhet i länet.

Uppdaterad: 2017-03-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling