Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Kontinuerlig kunskapsförsörjning Jönköpings län

Länets kommuner har i samverkan med psykiatriklinikerna inom Region Jönköpings län tagit fram ett länsgemensamt utbildningskoncept - Psyk-E bas - för kontinuerlig utbildning av baspersonal.

Vi bistår kommunerna genom att samordna och sprida Psyk-E bas-konceptet i länet. Utöver detta sker även samordnad kompetensutveckling i metoderna "Ett självständigt liv" (ESL) och "Motiverande samtal" (Motivated Interview - MI) under åren 2016-2018.

Uppdaterad: 2017-03-20
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling