Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

En återhämtningsinriktad psykiatri

Återhämtning är ett subjektivt begrepp som grundar sig i den egna upplevelsen, vilket innebär att det bara är individen själv som kan avgöra om hen upplever sig vara återhämtad eller inte. Att återhämta sig innebär att individen anser sig ha ett tillräckligt bra och meningsfullt liv. Centralt i en återhämtningsprocess är goda relationer, att man kan känna hopp om återhämtning, att tillhöra ett meningsfullt sammanhang, att bli mer aktiv i sitt eget liv och att känslan för det egna ansvaret ökar.

Återhämtningsinriktat arbetssätt är ett förhållningssätt som främjar hälsa. Den professionelle arbetar tillsammans med individen genom att undersöka vad i individens liv som kan främja återhämtning. Om återhämtningsprocessen ska gå framåt behöver personalen bli medveten om betydelsen av sin roll som stöd. Om inte, riskerar förhållandet mellan personal och brukare att konservera beroendet.

Projektet Center till stöd för återhämtning går numera in under detta gemensamma arbete. Det kommer fortgå under 2016 och 2017 och vänder sig då mer till hela länet för att utifrån varje kommuns önskemål och förutsättningar ge stöd och skapa samordnare för implementeringen i varje länsdel.

Kontakt

Sara Thil
FoU-ledare

076-783 78 18

Malin Forslund
FoU-ledare

072-525 84 03

Arpad Andersson
FoU-ledare

076-814 22 00

Mia Nordlund
FoU-ledare

036-10 58 20

Uppdaterad: 2018-06-11
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling