Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Suicidprevention

WHO lyfter suicid och suicidförsök till ett av världens stora folkhälsoproblem. Den svenska riksdagen har antagit en övergripande vision om att ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara att ta sitt eget liv.

Den långsiktiga målsättningen är att alla kommuner i landet ska omfattas av ett suicidpreventivt handlingsprogram där det uttalade målet är att förebygga självmord. Planen kan vara regional eller kommunal. Jönköpings kommun har sedan några år en handlingsplan, men i länets övriga kommuner ser det annorlunda ut. Vårt arbete handlar om att kartlägga hur kommunerna jobbar med att ta fram lokala handlingsplaner för suicidprevention och att ge råd och stöd i upprättandet av sådana planer. Den långsiktiga målsättningen är att alla kommuner i länet skall omfattas av suicidpreventiva handlingsprogram.

Särskild larmplan vid risk för suicid

I Jönköpings län finns en särskild larmplan för samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänsten vid hot om suicid. Planen innebär att när någon larmar 112 om risk för suicid, så larmar SOS Alarm förutom polis och ambulans även räddningstjänsten. Att räddningstjänsten deltar vid larmen har inneburit att det blivit en snabbare utryckning i hela länet jämfört med tidigare och det får ses som en viktig faktor för att rädda liv. Larmplanen har fått nationell uppmärksamhet och stått modell för andra regionala planer.

Första hjälpen psykisk ohälsa

I sitt delbetänkande lyfter Självmordspreventionsutredningen (SOU:2010:31) behovet av ökade kunskaper om psykisk ohälsa i hela landet. Nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) har fått uppdraget att anpassa det australiensiska programmet The Mental Health First Aid, MHFA, till svenska förutsättningar och introducera programmet.

Instruktörer utbildas nationellt, som i sin tur utbildar regionalt i första hjälpen psykisk ohälsa. Målgrupp är personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk ohälsa. I projektet har 18 instruktörer i Jönköpings län utbildats för att sedan utbilda vidare i första hjälpen psykisk ohälsa och hittills har cirka 300 personer inom olika verksamheter utbildats.

Kontakt

Mattias Vejklint
FoU-ledare
E-post: mattias.vejklint@rjl.se
Mobil: 076-783 78 12

Uppdaterad: 2016-12-21
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling