Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Anhörigstöd

Anhöriga och närstående ger ofta stöd till den som drabbas av psykisk ohälsa, för att hen ska klara sin vardag och återhämta sig från sin sjukdom och funktionsnedsättning. Det finns ett behov av stöd för anhöriga och närstående, både praktiskt och kunskapsmässigt.

Kartläggning genomförs inom den statliga PRIO-satsningen av vilket stöd som erbjuds till anhöriga och närstående från huvudmännen idag, och resultatet ska ligga till grund för ställningstagande om fortsatta åtgärder.

Kontakt

Mattias Vejklint
FoU-ledare

076-783 78 12

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling