Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Psykiatri och läkemedel

Information inom området psykiatri

Läkemedel mot schizofreni/psykos

Kontakt

Micaela Tjäderborn
Klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci

Uppdaterad: 2018-05-24
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion