Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedel mot schizofreni/psykos

En rekommendation för vuxenpsykiatrin

RMPG (regional medicinsk programgrupp) psykiatri i sydöstra sjukvårdsregionen har gett en arbetsgrupp med representanter från Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län i uppdrag att sammanställa rekommenderade läkemedel för området schizofreni/psykos.

Arbetsgruppen har förankrat innehållet med kollegor inom psykiatrin. Därefter har respektive expertgrupp (eller motsvarande) inom psykiatri i de tre regionerna granskat och godkänt dokumentet innan respektive läkemedelskommitté gjort detsamma, liksom RMPG psykiatri.

Läkemedel mot schizofreni/psykos

Kontakt

Dimitrios Vlachos, överläkare
Vuxenpsykiatriska kliniken
Värnamo sjukhus
dimitrios.vlachos@rjl.se

Uppdaterad: 2018-10-17
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service