Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Åtgärder högriskläkemedel Opioider

Sluten vård:

  • Begränsa vårdenhetens sortiment av opioider.
  • Undvik "look-a-like", dvs förpackningar, preparatnamn eller tabletter/kapslar som är lika.
  • Opioider utanför vårdenhetens bassortiment beställs till namngiven patient och följer patienten.
  • Undvik att späda opioider till olika koncentrationer.
  • Säkerställ rutiner för ordination av infusionspumpar med opioider.
  • Säkerställ att rutiner för övervakning av vitala funktioner finns vid användning av infusionspumpar och vid nyinsättning eller dosökning av opioider.
  • Säkerställ att antidot naloxonhydroklorid (Nexodal) finns finns tillgängligt i nära anslutning vid administrering av opioid Läkemedel som kan motverka/ häva effekt av högriskläkemedel.
Uppdaterad: 2018-12-17
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service