Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel Cytostatika (perorala)

Exempel på perorala cytostatika är:
Methotrexate, Alkeran, Hydrea, Xeloda, Temodal, Sutent, Nexavar.

Åtgärder som rekommenderas och alltid bör vidtas:

  • Preparaten lagerhålls inte rutinmässigt i vårdenhetens bassortiment.
  • Cytostatika utanför vårdenhetens bassortiment beställs till namngiven patient och följer patienten.
  • Om möjligt involveras patient/anhöriga i behandlingen.
  • Åtgärder för att skydda patient och personal vid hantering av cytostatika vidtas.
Uppdaterad: 2018-06-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service