Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel Koncentrerade elektrolytlösningar

Märkning av läkemedelsförpackningar:

Sedan 2015 märks förpackningar för koncentrerade elektrolytlösningar med ett svart/vitt raster som indikerar att lösningen ska spädas före användning.

Åtgärder som rekommenderas och alltid bör vidtas:

  • Använd i första hand färdiga baslösningar med elektrolyter.
  • Ha endast små mängder koncentrerade elektrolyter i lager.
  • Förvara koncentrerade elektrolyter åtskilt från injektionsvätska natriumklorid 9 mg/ml respektive sterilt vatten.
  • Använd endast ett kaliumkoncentrat, i första hand Addex-Kaliumklorid.
Uppdaterad: 2018-06-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service