Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel
litium och klozapin

Åtgärder som rekommenderas och alltid bör vidtas:

Litium

  • Uppmärksamma att rätt litiumsalt används, Lithionit (-sulfat) eller Litarex (-citrat).
  • Rutiner för extra provtagning när andra läkemedel sätts in/ut eller dosjusteras ska vara kända på vårdenheten.
  • Rutiner för dosjustering vid vätskeförlust ska vara kända på vårdenheten.
  • Ta alltid koncentrationsprov före morgondos, 12 timmar efter senaste tablettintag.
  • Symtom på överdosering, som tex slöhet, yrsel, svårigheter att koordinera muskelrörelser, grova skakningar, starka magsmärtor, sluddrigt tal och ofrivilliga ögonrörelser, ska vara kända på vårdenheten.

Klozapin

  •  Behandlingsuppföljningmall ska användas.
  • Symtom på överdosering ska vara kända på vårdenheten.
Uppdaterad: 2018-06-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service