Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Högriskläkemedel Antikoagulantia

Åtgärder som rekommenderas och alltid bör vidtas:

Heparin

 • Lagerhåll enbart heparin av en koncentration på en vårdenhet.
 • Iordningställ och administrera endast Heparin-infusioner på IVA/HIA.

Lågmolekylära hepariner (Innohep/Fragmin/Klexane)

 • Använd endossprutor första hand.
 • Administrera aldrig "del av" endosspruta. Om rätt styrka på endosspruta inte finns tillgänglig, kombinera endossprutor eller använd multidosförpackning.
 • Lagerhåll enbart en koncentration på multidosförpackning på vårdenheten/sjukhuset.
  Lagerhållning av Innohep på sjukhus

Perorala antikoagulatia

Warfarin, Marcoumar, NOAK (Eliquis, Xarelto, Pradaxa)

 • Rutiner för Waranbehandling, beskrivna i regionens Fakta-dokument för antikoagulation, ska vara kända på vårdenheten.
 • Rutiner för behandling med NOAK (Nya orala AntiKoagulatia), beskrivna i regionens Fakta-dokument för antikoagulation, ska vara kända på vårdenheten.
 • Rutiner för hantering av ordinationer inför operation ska vara kända på vårdenheten.
 • Rutiner vid överdosering ska vara kända på vårdenheten (Antidotlista).
Uppdaterad: 2018-06-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service