Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Symbol för kvalitetsregister

Kvalitetsregister

På Qulturum finns stor erfarenhet att driva kliniskt förbättringsarbete  med hjälp av kvalitetsregister samt  kvalitetsregisterutveckling utifrån Senior alert. Vi vill vara ett stöd i region Jönköpings län när det gäller frågor kring kvalitetsregister och användningen i verksamheten, från teknik och juridik till att komma igång med systematiskt förbättringsarbete i vardagen.

Genom åren har förbättringsprogram bedrivits utifrån flera nationella kvalitetsregister, till exempel Swedeheart, NDR (Nationella Diabetesregistret) och SKaPa (Svenska Kvalitetsregistret för Karies och Paradontit). I samband med det nya nationella stödcentrumet Registercentrum Sydost är Qulturum en viktig samarbetspartner och står för kompetens kring förbättringskunskap. Genom att koppla samma data från kvalitetsregistren med förbättringskunskap ökar potentialen för utveckling av verksamhetens värde.

Det är därför angeläget att föra samman förbättringskunskap och kvalitetsregister. För att lyckas med förbättringsarbete finns det ett antal viktiga komponenter:

  • En djupare förståelse för förbättringskunskap och de metoder och verktyg som finns att använda
  • Coachstöd i vardagen
  • Ett forum för reflektion och lärande

Qulturums förbättringsprogram med lärandeseminarium enligt genombrottsmetodiken innehåller dessa komponenter och är ett utmärkt sätt för verksamheter att komma vidare med sitt förbättringsarbete utifrån kvalitetsregister.

Learning Network Sweden

Under 2017 arbetar Qulturum och RegisterCentrum SydOst (RCSO) med att bygga en plattform för Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk i Sverige. Det handlar om att bygga "lärande nätverk". Vetenskapliga studier visar att kliniska resultat förbättras när patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål.

Vi välkomnar alla som är intresserade att vara med. Vi är inspirerade av och samarbetar med motsvarande Learning Network i USA.

 

 

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion