Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Projektet Lärmodeller 2:

- Nu är vi igång!

Studentspåret och Lärmodeller vid kvalitetsregisterkonferensen.

Projektet Lärmodeller 2 startade med ett "Lärandespår" för studenter vid årets kvalitetsregisterkonferens, denna gång på Elmia i Jönköping den 20-21 januari 2015. Under våren pågår arbetet med att få igång de olika delprojekten.

Lärmodeller II är ett fortsättningsprojekt efter Lärandemodeller I. Ylva Ståhl är ny projektledare för Lärmodeller II.

Rapport från Avstämningsmöten - klicka på länken i spalten till höger!

 

Kontakt

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare Lärmodeller II
Jönköping Academy
Hälsohögskolan i Jönköping
 

Anteckningar från avstämningsmöten

2015-06-10 - Avstämningsmöte 2

2015-01-20 - Avstämningsmöte 1

Delrapport från Lärmodeller projektet november 2015 (pdf)

Uppdaterad: 2015-12-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion