Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Styrgrupp för projekt Lärmodeller 2

 • Margareta Albinsson,
  Utvecklingsstrateg, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling (före detta Utvecklingscentrum), Region Skåne
 • Johanna Dahlberg,
  Studierektor Programintegrationen, Hälsouniversitetet Linköping
 • Soffia Gudbjornsdottir,
  Nationella Diabetesregistret
 • Raymond Lenrick,
  Utvecklingsledare, Landstinget Jönköpings län
 • Margit Håkansson,
  Utvecklingschef Västerbottens läns landsting
 • Kerstin Nilsson,
  Vice-dekan, Sahlgrenska Akademin Göteborg
 • Stefan Lindgren,
  Professor, Statens utredare kring ny läkarutbildning
 • Torie Palm Ernsäter,
  Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk Sjuksköterskeförening
 • Bo Bergman,
  Professor, Ordförande i Styrgruppen

----

 • Ylva Ståhl, projektledare, adjungerad

Webbredaktör

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2015-08-05
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion